Kompnai„` "MIKI-SEKAI"

        postavl„‘et proluk„ˆi„i uslu„si samo„so

        v„ŽIisoko„so ka„‰estva:

 

œt„‘„w„v„|a„s stroite„|„Ž„~a„‘ te„‡„~ika

œstroite„|„Ž„~„ŽIe mater„~a„|„ŽI

œburov„ŽIe rabot„ŽI

œsa„~teh„~ika

œperev„‘„xo„‰„~„ŽIe mater„~a„|„ŽI I apte„‰„~a „‘ pro„tuk„ˆi„‘

œi m„~o„sie „tru„soe

 

Comppany MIKI-SYOKAI

 Supplying best goods and service

œ heavy machinery

œ building materials

œ boring service

œ sanitary goods

œ medical concerns

œ etc.